Rodo - Bitrust

RODO

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BUSINESS INVESTMENT TRUST SP Z O O przy ul. Kielecka 5 z siedzibą w Gdyni. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych: kontakt@bitrsut.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust 1 pkt a RODO, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub kilku określonych celach,
  2. art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli w celu realizacji bezpośrednich czynności zawodowych lub podjęcia działań niezbędnych przed rozpoczęciem tych czynności, które dotyczą lub będą Państwa dotyczyć,
  3. art. 6 ust 1 pkt c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,
  4. art. 6 ust 1 pkt d RODO, czyli wtedy gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 3. Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody,
  2. w pozostałych przypadkach – nie dłużej niż 6,5 roku od daty ostatniego kontaktu związanego bezpośrednimi czynnościami zawodowymi.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza aktualne przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Na potrzeby analiz statystycznych mogą być automatycznie przetwarzane przez administratora w postaci bezpośredniej lub pseudonimizowanej.
 8. Udostępnienie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usługi.